PROTOKOLL
Styrelsemöten
TakNet styrelse har beslutat att inte publicera
protokoll från styrelsemöten på webben. Enbart Årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande styrelsemöten publiceras.
Medlem som vill läsa protokoll kan kontakta sekreteraren.
Årsmöten