MEDLEMSSIDA
Nedan finns en fullmaktsblankett som en medlem kan använda t ex om denna vill skicka en ställföreträdare på föreningens årsmöte. Skriv ut, fyll i och ta med.