EKONOMI

TakNet är skyldiga att redovisa moms
TakNet bankgiro 465-7292
TakNet ekonomisk förening organisationsnr. 769620-0976
Har du frågor angående fakturor och betalningar kan du kontakta oss via e-post: Taknet Ekonomi.