STADGAR

Stadgar för den ekonomiska föreningen TakNet med hemort i Vänersborgs kommun, Västra Götaland.

Antagna den 22 April 2024.