BLI MEDLEM

Nu är det färdigjobbat, etapp 1 . När vatten och avlopp kommer till Stigsberget och Sjung-Sjung kommer vi att starta etapp 2, om bosatta på områdena hör av sig till TakNet.

Läs mer längre ned på sidan.
Detta med optiskfiber till våra hushåll på landsbygden är väldigt positivt för alla som bor i området, vare sig man har sommarhus eller är fastboende.

Fördelar

Billigare i längden, bättre bild på TV, mycket snabbare internet.
Dessutom kan du surfa med TV (dock ej i Vänerns blå vågor). Du får tillgång till exempelvis TV 4 Anytime med Telias abonnemang. Åskan kan inte skada din fiberkabel.

Här kan du öppna bildspelet som visar en del fördelar och hur du kan sänka dina månadskostnader med ett flertal hundralappar, klicka här.

VEM KAN BLI MEDLEM?

Till medlem kan antas person som söker anslutning och som äger eller bebor fastighet.
Anslutning med fler delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem.

De som bor på Ekenäs från telestationen och söderut mot Flybo hästgård och över åkrarna ner till gamla riks 7:an, fram till Gestadsvägen, har erbjudits anslutning till de kostnader som våra villaägare i områden 1-6 har fått, om de bor tillräckligt nära där vi går fram. De fastigheterna har fått ett förnyat utskick, där de måste höra av sig omedelbart, för att få bli delaktiga av den låga anslutningsavgiften.
I samband med vatten och avlopp från Stigsberget och Sjung-Sjung via Takan-vägen till centrala Ekenäs, vidare Ekenäsvägen mot Frändefors, har ett medskick gjorts från TakNet om markupplåtelseavtal och möjlighet om kommande anslutning i samband med att kommunens personal sökt upp fastighetsägarna.
Vår troliga västligaste gräns för TakNet är järnvägen, korsad av Ekenäsvägen.
Vår absolut östligaste anslutningspunkt, kommer kanske att ligga vid Stigsberget, den nordligaste vid korsningen Gestadsvägen/Timmerviksvägen.
Den sydligaste punkten är där gamla Riksväg 7 korsar Gestadsvägen strax innanför 45:an.

 DU som bor på Sjung-Sjung eller Stigsberget, vi rekommenderar att du startar ett snack med dina grannar, då vi i TakNet inte har möjligheten att göra reklam, bjuda in till möten och projektera ett nät för detta, just nu. Däremot kan vi tänka oss att anslutning sker till TakNet, vid ett för er senare tillfälle, vilket kommer att hålla ner kostnaderna, kontakta gärna Leif Höglund för att få veta mer.

VAD KOSTAR DET?

Inträdesavgift per medlem
100 kr (ej avdragsgill)
Årsavgift per fastighetsanslutning
100 kr
Engångsinträde för innehållstjänster
15.000 kr för dem som tecknat kontrakt före 31 mars 2010

Månadsavgift innehållstjänster
100/10 MB bredband, bredbandstelefoni, Digital-TV 17 kanaler (Lagom) inklusive 2 boxar.
för närvarande 500kr.
Anslutning

När det gäller innehållstjänsterna kan vi idag endast välja att teckna ett avtal med Telia, (för närvarande finns inget annat alternativ när det gäller s k innehållstjänster).

Alla i TakNets område, som går med från början delar solidariskt på kostnaden. Samma kostnad per anslutning för var och en, oavsett var man bor inom nämnda område.
De i TakNets område som ansluter sig vid ett senare tillfälle får betala både den kostnad som de första medlemmarna betalade, den s k. grundkostnaden, plus kostnaden för material, arbete mm., som gäller vid det tillfället, fastställt av styrelsen.
De som befinner sig utanför TakNets område, där gäller samma kostnad som för eftersläntrarna inom området, dvs. grundkostnaden plus kostnaden att koppla in sig i nätet på lämplig plats, anvisad av TakNet.

 

Här kan du öppna bildspelet som visar en del fördelar och hur du kan sänka dina månadskostnader med ett flertal hundralappar, klicka här.

ANSÖK OM MEDLEMSKAP