BLI MEDLEM
Vem kan bli medlem? 

Till medlem kan antas person som söker anslutning och som äger eller bebor fastighet.
Vid anslutning med fler delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. 

Vi finns i Dalsland öster om Frändefors, utmed Vänern i områdena Flybo, Kleverud, Ekenäs, Rönningen, Dereviken, Takan och Timmervik. 

Vad kostar det?
Inträdesavgift per medlem
100 kr (ej avdragsgill)
Årsavgift per fastighetsanslutning
100 kr
Anslutningsavgift
Enligt offert. Utan en undersökning av markförhållanden, avstånd, ev. hinder etc. är det inte möjligt att ge ett exakt svar men en typisk kostnad är 35 000 – 50 000 kr, även om avståndet kan vara ganska kort. Är t ex avståndet till lämplig kopplingspunkt (en brunn eller ett skåp) stort, marken stenig, berget ligger nära eller vägar som måste korsas kan det bli betydligt mer.

Vad ingår i mitt abonnemang?

  • Bredband 100 Mb
  • IP-telefoni
  • TV-paketet Lagom
Du kan själv lägga till TV-kanaler eller kanalpaket (se Telias hemsida). Lättast gör du ändringar via Mina Sidor.

Ansök om medlemskap
Du hittar blankett för medlemskap under Blanketter!

Få TakNet-fakturan som e-faktura
Om du inte redan gjort det är det en god idé att börja betala dina TakNet-fakturor via e-faktura! Det underlättar både för dig och TakNet och föreningen slipper kostnaden och arbetet med att skicka ut pappersfakturor.

Du kan registrera TakNet som e-fakturautställare redan nu i din Internet-bank. För åtminstone Nordea går det att göra även i mobil-appen. För att söka fram och registrera TakNet behöver du vårt bankgiro nr 465-7292 samt ditt medlemsnummer i TakNet.