BLI MEDLEM
Vem kan bli medlem?

Till medlem kan antas person som söker anslutning och som äger eller bebor fastighet.
Vid anslutning med fler delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. 

Vi finns i Dalsland öster om Frändefors, utmed Vänern i områdena Flybo, Ekenäs, Rönningen, Dereviken, Takan och Timmervik. Med framtida expansionsmöjlighet sträckan Gestadsvägen/Kasen via Ekenäs till Frändefors/södra sidan Timmerviksvägen, öster om 45:an.


Vad kostar det?

Inträdesavgift per medlem
100 kr (ej avdragsgill)
Årsavgift per fastighetsanslutning
100 kr
Anslutningsavgift
Enligt offert


Vad ingår i mitt abonnemang?

  • Bredband 100 Mb
  • IP-telefoni
  • TV-paketet Lagom
Du kan själv lägga till TV-kanaler eller kanalpaket (se Telias hemsida). Lättast gör du ändringar via Mina Sidor.

Ansök om medlemskap
Du hittar blankett för medlemskap under  Blanketter!