STYRELSE

Ordförande
Namn - Håkan Ström
E-post - Håkan

Kassör - Hanna Palmqvist
E-post - hanna

Sekreterare  - Anna Kjellman
E-post - Anna

Teknikansvarig - Andreas Buhr
E-post - andreas

Webbmaster & Ledningskollen - Lars Jonsson
E-post - Lars

Ersättare - Linnea Wennerdahl
E-post Linnea

Ersättare - Bo Nilsson
E-post - Bo

Valberedning
Ordförande -  Lars Olsson
E-post - Lars O
Ledamot - Kajsa Karlsson
E-post - Kajsa

Revisor
Mats Johansson