UPPSÄGNING AV ANSLUTNING
Ladda ned och skriv ut nedanstående blankett. Fyll i och posta till: TakNet Fiberförening, C/O Hanna Palmqvist, Kleverud 205, 462 94 Frändefors.
Alternativt skanna och skicka via e-post till: info@taknet.nu.

Om du har mer än en anslutning kommer ditt medlemskap att kvarstå när du säger upp en av dem. Annars kommer medlemskapet också att avslutas.
Observera att denna blankett INTE ska användas vid överlåtande av anslutning till ny fastighetsägare. För överlåtande finns en separat blanketten på sidan BLI MEDLEM.