HISTORIK

I slutet av 1800-talet, gick enskilda ihop och byggde dagens telenät (kopparnätet) i små lokala föreningar för att få telefoni.
Idag för oss som bor på landsbygden med små telestationer, anser inte nätägaren TeliaSonera att det är lönsamt för dem att bygga optiska nät på sådana platser.

Därför har vi idag hundrafemtio år senare samma situation som på 1800-talet, snacka om dejavú, för mänskligheten.
Åter är det den enskilda människan det hänger på att ta saken i egna händer, vilket vi gjort genom att bilda TakNet.

De första tankarna på ett fibernät fanns redan 2008. Då hade Andreas Buhr tagit en första kontakt med Hasse Eriksson på Bynet, som arbetar med att hjälpa igång fiberföreninger.

Det visade sig att det inte var möjligt att bygga ett nät i Takan med omnejd då det inte fanns några fiberledningar i närheten att koppla in ett lokalt nät till.

I början av 2009, bygger TeliaSonera genom sitt bolag Skanova fiber fram till ”vår” telestation Bräckan. Samtidigt höll Vattenfall på att bygga om elledningarna i området. Andreas tog kontakt med Hasse på Bynet igen, för att undersöka möjligheterna till en samförläggning med Vattenfall och att starta en förening.

Efter kontakter med Börje Persson på Vattenfall Eldistribution, Bosse Karlsson kommunalråd och Samhällsbyggnads nämndens ordförande i Vänersborg samt Hasse på Bynet, kom man till en överenskommelse om samförläggning samt att kommunen tog de initiala kostanderna. Ett stort tack till alla inblandade som hjälpte till så att vi kunde börja samförlägga rör för fiber.
I mars 2009 ringde Andreas ringde runt till några boende i området för att få till ett första möte i ett kallt klubbhus i Sikhall med förhoppningen att det skulle bli starten för en föreningen.
En interimstyrelse bildades med Andreas Buhr (Ordförande), Nina Viomäki, Lars Jonsson, Christina Larsson, Kjell Larsson och Patrik Gustavsson.
Föreningen Taknet hade bildats, och registrerades 27 april 2009.
Den 30 juni 2009 hölls ett konstituerande årsmöte i Gestad bygdegård, Skerrud, Brålanda där ny styrelse valdes med Leif Höglund (Ordförande), och som konstituerade sig enligt,
Nina Voimäki (sekreterare), Kajsa Karlsson (kassör), Andreas Buhr (Teknik ansvarig), Mats Karlsson (teknik), Clas G Carlsson och Olavi Hinkkanen som ordinarie och två ersättare Mikael Jansson och Margareta Lundgren. 

Vår ekonomiska förening är uppbyggd på ideell kraft.
Allt med baktanken med att få så låga kostnader som möjligt, för våra medlemmar.