FAQ
Frågor från bland andra Johan Karlsson Kleverud, som kan vara av intresse för alla våra medlemmar
Q: Tegab Har ingen markentreprenör
A: Vi har markentreprenör. Tegab representant har talat med Johan och sade till honom att han inte visste vem de skulle använda. Johan föreslog sin bror på hans marker, men det har Tegab slagit bort nu.

Q: Tegab vet ej hur dom ska gå under vägen (Gestadsvägen) till mig (Johan Karlsson Kleverud) det tar minst 4-6 månader att få ett TRV tillstånd om man ens får nått.
A: Handlingstid stämmer ju. Tegab varit i kontakt med Vattenfall. Har begärts kabelutsättning.

Q: Markägare har börjat vårbruka dessa kanske inte vill släppa fram fiber innan skörden.
A: Så kan det ju tyvärr vara och det kan komma att påverka tidplanen.

Q: Branschen är i allmän gungning (Johans uttryck) och flera bolag lider svår ekonomisk skada då en stor aktör stoppat sina byggen hur påverkar detta Tegab och TakNets medlemmar?
A: Kan inte se att det påverkar Tegab att en annan aktör stoppat sina byggen.

Q: Hur ser tidplanen ut?
A: Då tidplanen kommer att påverkas av tillstånd, som vare sig Tegab eller föreningen råder över, så är den ju endast preliminär. Preliminärt satt till månadsskiftet juni/juli 2018.
Vi kan ju dock se att vi kommer att få en förskjutning av tidplanen, bl a på den sena våren.

Q: Får jag en slutfaktura också innan fibern är under vägen?
A: Slutfaktura kommer när entreprenaden är klar.

Q: Vad är kontraktssumman? så man vet hur mkt detta kalas kostar.
A: Trolig slutnota strax över en halv miljon. Det skulle kunna ge ekonomiska fördelar i en framtid för en konkurrent att exakt beskriva kostnaderna offentligt.

Q: Har TakNet nått vite på TEGAB om dom inte håller tidsplan?
A: TakNet kan innehålla betalningar till slutfört och godkänd entreprenad.

Q: Är det en AB eller en ABT Tegab har?
A: ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är avsedda att användas vid s.k. totalentreprenader, dvs entreprenader där entreprenören, utöver själva utförandet, även ska ta ta fram hela eller en väsentlig del av projekteringen. ABT 06 ersätter ABT 94 och innebär väsentliga förändringar beträffande bland annat: undersökningsskyldighet i anbudsskedet, ansvar, ändringar och tilläggsarbeten, information och kvalitet.
Ändringarna påverkar entreprenörens arbete från kalkylering till garantibesiktning. Det är därför viktigt att alla som arbetar med entreprenader tar del av reglerna.

Q: Vilka är inblandade som medlemmar.
A: 6-7 medlemmar i trakten av Kleverud samt ett tjugotal i Takan och Timmervik. Entreprenaden börjar i norr, då där finnes ett flertal sträckor med fiberrör nedlagda sedan V/A gått fram.

Slutligen, TakNet har stora personliga erfarenheter och mångårigt kunnande från, telia, Skanova, Empower, Relacom och Eltel när det gäller fiberbyggnation samt drift och underhåll. Ett samlat kunnande som vida överstiger enskilda medlemmars kunnande vågar jag uttrycka.

Sedan föreningen gick igång 1 december 2010 är driftkostnaden för enskilda medlemmar bland de absolut lägsta i Sverige.

Vänligen Leif Höglund
Ordförande TakNet ek. förening
leif.hoglund@taknet.nu
Om du har larm anslutet till ditt telefonnummer som skall ändras till bredbandstelefoni, behöver du tala med din larmoperatör. Vissa larmutrustningar kanske inte fungerar, klanderfritt.

För dig som vill kolla hastigheten på ditt bredband kan göra det utan kostnad på PTS sida Bredbandskollen.

Om käppning och framdragning på din tomt
läs längst ner på sidan.
Om telias Triple Play-abonnemang

Med det menas att tre tjänster ingår i ett och samma abonnemang. Bredband, telefoni och TV. Nedan besvaras vanligt förekommande frågor uppdelat på vardera tjänst.

Det är inte möjligt att enbart teckna abonnemang för en av tjänsterna. Alla tre ingår i ett paket.
Leveransen till oss i TakNet kommer att innehålla det senaste, den s k Smartboxen.

Bredband

 • Fråga: Vilken hastighet kommer erbjudas?
 • Svar: 80-100 Mbit in och 8-10 Mbit ut
 • Fråga: Är kommunikationen symetrisk eller asymetrisk?
 • Svar: Kommunikationen kommer liksom med ADSL vara asymetrisk, dvs hastigheten för att sända respektive ta emot data är olika. Data kommer kunna tas emot med upp till 100Mb/s men kommer endast kunna sändas med max 10Mb/s.
 • Fråga: Säkerhetsprogramvaran som ingår, dvs brandvägg och virusprogram. Hur länge varar licensen/prenumerationen?
 • Svar: Brandvägg och virusskydd ingår i Telias produkt Telia Säker Surf, den prenumerationen, dvs inklusive uppdateringar, varar så länge du förblir bredbandskund hos Telia.
 • Fråga: Till hur många datorer är licenserna för för Telias brandvägg och virusprogram.
 • Svar: Telia Säker Surf prenumerationen som följer med bredbandet räcker för en (1) dator. Har du fler datorer du vill skydda får du betala en prenumeration per dator. Du beställer detta på www.telia.se/saker. Varje Säker Surf har en månadskostnad från licens nummer två.
IP-Telefoni
 • Fråga: Jag har annan teleoperatör än Telia idag och har 3 månaders uppsägning. Skall jag säga upp abonnemanget innan driftstart?
 • Svar: Nej. Du bör inte säga upp avtalet oavsett vilken operatör du har idag. Detta för att du skall få behålla det telefonnummer du har idag. Vid första användningen av bredbandet via fiber kommer du att fylla i ett webbformulär på www.bredbandswebben.se, där matar du in det telefonnummer du har idag. Telia sköter sedan själva flytten åt er.
 • Fråga: Följer det med sladd till telejacket och i så fall hur lång är den?
 • Svar: När det gäller telefonin så kommer det med 1 st TP kabel för anslutning till bredbandswitchen samt 1 st kabel med RJ 11 för anslutning till telefon/ telefonuttag 3 m samt 1 st med RJ 11 för anslutning till telefoniadaptern som sedan har 1 s.k. gristryne för anslutning till befintligt gammalt teleuttag. 2 m.
 • Fråga: Jag har inget telefonabonnemang idag, hur gör jag?
 • Svar: De som idag inte har telefonabonnemang kommer få nytt nummer. De fyller alltså i att de önskar nytt nummer på startsidan de automatiskt kommer till första gången de skall surfa. (www.bredbandswebben.se ).
 • Fråga: Kommer min gamla telefon att fungera?
 • Svar: Ja, samma telefon kan anslutas till fibern via en konverter (dosa) Den ansluts till första jacket i huset och därmed kommer samtliga telefoner i huset att gå via fiberanslutningen istället. Ingen skillnad kommer märkas.
 • Fråga: Kan jag behålla mitt gamla telefonnummer?
 • Svar: Ja. Du kan ta med befintligt telefonnummer till det nya abonnemanget.
 • Fråga: Kommer min fax att fungera som förut?
 • Svar: Fax fungerar med IP-telefoni generellt. Dock finns det problem med enstaka faxar. Telia har inte kunnat presentera en lista med vilka fabrikat och modeller som är testade och fungerar. Det är till att testa och se om din fax fungerar. Vi kan tyvärr inte säga säkert och inte lova något.
 • Fråga: IP-telefon, kräver det dator för att ringa?
 • Svar: Nej, du använder din vanliga telefon och kopplar den via nätverkskabel till medföljande mediaswitch som du placerar i mediaskåpet. Alltså ingen dator emellan telefon och fibernät. Att det heter IP-telefoni har med transportsättet att göra. Det använder inte det traditionella sättet som kräver att du via kopparnätet ansluter din telefon till närbelägen telefonstation. Med IP-telefoni används en internetuppkoppling och talet (ljudet) transporteras via det till en centralt placerad telefonväxel/gateway. Trots komprimering är inte ljudkvaliteten sämre än med traditionell telefoni.

Här är svaren på ytterligare frågor som ställts.

Kan man få inloggningsuppgifter till bredbandstelefonin som behövs för att köra den via datorn istället för den telefoniadapter som följer med?
Nej, telefonin måste gå via telias telefoniadapter.
Det finns de som har fler än ett telefonnummer i huset , hur fungerar det?
Man kan välja om man vill flytta över upp till 4 st nummer på sin ip telefoni lösning det kostar 99kr inkl moms per nummer du beställer.
Eller om man vill, så kan man ha kvar det på sin koppar kabel. 
Hur kommer beställningen att gå till?
Kommer det ut en blankett som skickas in där man fyller i sitt nummer och eventuellt vilken operatör tfnnumret ligger hos eller vad är lämpligt?
Det lättaste är att när man fått allt inkopplat ringer man till telias kundtjänst, det speciella numret för TakNets medlemmar finner du på sidan "Support för medlem" så hjälper de till att flytta nummer mm.
För dig  som har telefonabonnemang skrivet på företaget.
Tjänsterna som vi levererar här, är det bara privat personer som får stå som ägare till.
Självklart kan du ta upp abonnemangets kostnader i din bokföring och deklaration på företaget, för närmare information, kolla med skattemyndigheten.

 TV

 • Fråga: Är det möjligt att få tillgång till fler kanaler än Lagom i abonnemanget?
 • Svar: Ja, det är möjligt att var och en tecknar tillägg till abonnemanget för att få tillgång till fler större paket typ Stora, eller andra betalkanaler dessa tillägg är individuella och faktureras av telia direkt till dig.  Observera att pristillägget för Stora programpaketet är, (idag 28 april 2010), 99 kr. Vilket är enligt Telias sätt att se kostnaden för oss som har "stadsnät", vi får det med andra ord billigare än de som inte har ett avtal som telia tecknat med Taknet. Kortavgift f n 249:- per halvår tilkommer vid tillägg av program/programpaket och faktureras av telia direkt till dig.
  TakNet kommer fortsatt att fakturera dig 249:-, som vi förhandlat fram för paketet (internet+telefoni+TV), triple play.
 • Fråga: Är det möjligt att ansluta TV-boxen till trådlöst nät i hemmet?
 • Svar: Det fungerar inte med den utrustning som ingår i paketet. Telia säljer adapter att koppla till TV-boxen som översätter trådlös signal till kabel som ansluts till boxen. På det sättet behöver ingen kabel installeras för TVns skull. Se vidare på detta produktblad: http://nowire.se/produktblad/Ruckus/Mediaflex3825-beskrivning.pdf
 • 10 % rabatt på alla produkter som du kan ha behov av för anslutningen får du hos telias butik i Affärshuset SIBA på Överby i Trollhättan. Ange att du är medlem hos Taknet. Enligt ett avtal tecknat mellan TakNet och Telia.
 • Fråga: Har TV-boxen hårddisk?
 • Svar: Den box som ingår idag (20 november 2010) är utan hårddisk. Här finns inga planer från telia på att tillhandahålla hårddisk box.
 • Fråga: Klarar boxen HD-kvalitet?
 • Svar: De boxar som ingår klarar HD Ready-kvalitet dvs 720p.
 • Fråga: Följer det med nätverkssladd till TV-boxarna eller skall man fixa det själv?
 • Svar: Det kommer med 1 st TP kabel till varje digitalbox där det även finns 1 st HDMI + 1 st scartkabel för anslutning till TV:n.
 • CAT6 kabel för utomhusbruk är 8 mm i diameter samt svart.
  Inomhusvarianten är någon millimeter tunnare och grå.
  Eftersom denna utomhusvariant klarar de flesta påfrestningar. För dig som inte vill ha svart kabel inomhus, finns det kanalisationslister som är vita och med självhäftande tejp att köpa.

Har du fler och andra frågor, mailto:leif.hoglund@taknet.nu så ser jag till att ordna fram ett svar till dig och alla andra.

Att käppa,

behöver du göra inför att grävaren kommer fram till din tomtgräns.
Skriv Taknet på den där du sätter den, samt antalet meter fram till där du skall ha den inkommande fiberkonvertern/opto-burken.
Om du gräver själv på tomten, då kan Comeva lägga en slinga av slangen med det antal meter som du har behov av. Lägg till ett par meter slinga som en "reserv" inne vid fiberkonvertern.

Skador på tomt och fastighet,
tänk på att du som vill ha grävt ända fram till huset, vilket inte kostar något extra, varken TakNet som förening eller Comeva som bolag, tar ansvar för eventuella skador som kan uppstå i samband med att grävare kör in på din tomt. Vi talar om grävare som väger några ton.
Om grävning på tomt,
Att tänka på är att grävaren aldrig kan göra så smal grävning som du med din spade. Det du gräver själv på tomten så räcker det med spaddjupt och lagom bredd för 10mm slangen som optotråden går i, det behöver inte vara frostfritt.
Inkommande slang
Liten orangeröd rackare på 10 mm,  så du behöver inte gräva speciellt brett.
Som du ser en tändsticka får rum i kabelröret, men det är ett strå, tunnare än ett av dem du har på huvudet som skall blåsas genom detta.
Slangen får aldrig böjas mer än motsvarande diameter av en fotboll, allt för att blåsningen av fibern skall ske friktionsfritt och inte riskera skador på densamma.
Överkurs,

optisk fiber består av ett glasmaterial, med extrem klarhet.
Kabel för fastigheten
Om du skall dra utomhus är den 8 mm tjock och svart, för inomhus är den 4 mm och grå.
Namnet på datakabeln är Cat5e eller den absolut senaste standarden är Cat6, båda klarar 1 GB hastighet, med andra ord är det framtidssäkert, så långt man kan spekulera och sia idag.
För det fastighetsnät du bygger kan du inte söka ROT-avdrag. Däremot om du har egna kostnader från tomtgränsen in till husgrunden, som inte TakNet står för.