BLANKETTER

Medlemsansökan skrivs ut i två exemplar, glöm inte
personnummer och korrekta adresser.
Fastighetsanslutningsavtal skrivs ut i två exemplar, glöm inte personnummer och korrekta adresser.
Överlåtelseavtal skrivs ut i ett exemplar.

Ifyllda blanketter skickas till:
TakNet Ekonomisk Förening
Box 27
46221 Vänersborg